ព័ត៌មានជាតិ

ឯកឧត្តម វង្ស ផាណាត និងឯកឧត្តម គួច ចំរើន ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំសាម​ញ្ញរបស់​ក្រុមប្រឹក្សា​ខេត្តព្រះ​សីហនុ អាណត្តិទី៣ លើកទី៤៣

ខេត្តព្រះ​សីហនុ៖ឯកឧត្តម វង្ស ផាណាត ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត និងឯកឧត្តម គួច ចំរើន អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ នាព្រឹកថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ បាន​ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ​សាមញ្ញរប​ស់​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ខេត្តព្រះ​សីហនុ អា​ណត្តិទី៣ ​លើកទី៤៣ ។​របៀបវារៈក្នុងកិច្ចប្រជុំរួមមាន៖

មតិស្វាគមន៍បើក​កិច្ចប្រជុំ

ពិនិ​ត្យកូរ៉ុម

ពិនិត្យ ពិភាក្សា ​និងអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី៤៣ របស់​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សាខេត្ត

ពិនិត្យ ពិភាក្សា និងអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងកំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី៤២ របស់ក្រុម​ប្រឹក្សា​ខេត្ត

ពិនិត្យ ​ពិភាក្សានិងអនុម័តរបាយការណ៍ប្រចាំខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២២ ស្ដីពីការអនុ​វត្តការងាររប​ស់​រដ្ឋបាល​ខេត្ត (គិតចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២)

ពិនិត្យ​ ពិភាក្សា និងអនុម័តលើគ​ម្រោងអភិវឌ្ឍខេត្តឆ្នាំ២០២៣ ប្រើប្រាស់​ថវិកាអភិវឌ្ឍ​ខេត្ត ដែ​លបា​នធ្វើការកែសម្រួលបន្ទាប់ពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បាន​ចាត់ថវិកា​ផ្នែកអ​ភិវឌ្ឍជាលើកទី២

ស្តា​ប់របាយការណ៍របស់គណ:កម្មាធិការនានារបស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត និងរបា​យការ​ណ៍របស់​ការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋខេត្តព្រះសីហនុ

គណៈ​កម្មាធិការ​ពិគ្រោះយោ​បល់កិច្ចការស្ត្រី និងកុមារ

គណៈ​កម្មាធិការលទ្ធកម្ម

ការិយា​ល័យប្រជាពលរដ្ឋខេត្តព្រះសីហនុ

ពិនិ​ត្យ ពិភាក្សា និងអនុម័ត​លើសេចក្តីព្រាង​តារាងបែងចែក​ប្រាក់រង្វាន់លើក​ទឹកចិត្តជូន​មន្រ្តីរាជកា​រសាលាខេត្ត

បញ្ហា​ផ្សេងៗ

១០ប្រ​សាសន៍បូកសរុប ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published.