ព័ត៌មានជាតិ

សមាគមននារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍន៍ ខេត្តកណ្ដាល ខេត្តតាកែវ និងសម្ព័ន្ធស​មាគម​នារីវៀតណាមខេត្តអានយ៉ាង ប្ដេជ្ញាពង្រឹង និងពង្រីកទំនាក់ទំនងមិត្តភាព និងកិច្ចសហបដិបត្តិការ “ភាពជា​អ្នកជិតខាងល្អ មិត្តភាពជាប្រពៃណី សហប្រតិបត្តិការលើ គ្រប់វិស័យ រឹងមាំយូរអង្វែង”

ខេត្តកណ្ដាល៖ក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការឆ្នាំ២០១៧២០២១ និងចុះ​ហត្ថលេខា​លើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការឆ្នាំ២០២២២០២៧ រវាងសមាគ​មននារីកម្ពុជា​ដើម្បី​សន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍន៍ ខេត្តកណ្ដាល ខេត្តតាកែវ និងសម្ព័ន្ធស​មាគមនារីវៀត​ណាមខេត្ត​អានយ៉ាង នារសៀលថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ នៅទីក្រុងឡុង​សៀន ខេត្តអានយ៉ាង បាន​ប្ដេជ្ញាពង្រឹង និងពង្រីកទំ​នាក់ទំនងមិត្តភាព និងកិច្ចសហបដិបត្តិការ ភាពជាអ្នកជិតខាងល្អ មិត្តភាពជា​ប្រពៃណី សហប្រតិបត្តិការលើ គ្រប់វិស័យ រឹងមាំយូរអង្វែងរវាងស្រ្តី និងប្រជាជ​ននៃប្រទេសទាំងពីរ កម្ពុជាវៀតណាម លើកកម្ពស់កិច្ចស​ហប្រតិបត្តិការរវាង​សម្ព័ន្ធសមាគនារី​កម្ពុជាដើម្បីស​ន្តិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ និងសម្ព័ន្ធសមាគមនារីវៀតណាម ឱ្យទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ដើម្បីភាពជឿន​លឿនរបស់ស្ត្រី និងការអភិវឌ្ឍន៍នៃប្រទេសទាំងពីរ។

លោកជំទាវ ហ៊ុន កុសនី អភិបាលរងខេត្តកណ្ដាល បានឱ្យដឹងថា អនុវត្តតាម​កិច្ចព្រមព្រៀង​សហប្រតិបត្តិកា​រឆ្នាំ២០១៧២០២១ រវាងសមាគ​មនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍន៍​ខេត្តកណ្ដាល និងនិ​ងសម្ព័ន្ធសមាគមនា​រីវៀតណាម​ខេត្តអានយ៉ាង បានសហការគ្នាយ៉ាងល្អ ក្នុង​ការចូ​លរួមអប់រំ ផ្សព្វផ្សាយ កុំចាញ់ឧបា​យកលជូនជួញដូរមនុស្ស ដែលអូសទាញឱ្យឆ្លង​ដែន​ខុសច្បាប់ ទន្ទ្រឹមក្នុង​នោះផងដែរ សមាគមន៍នារីនៃខេត្តទាំងពីរ បានចូលរួម​ផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្ដីពី​ការបង្ក្រាបអំពើជួញ​ដូរមនុស្ស និងអំ​ពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទ ការធ្វើចំណា​កស្រុកដោយសុវត្ថិភាព និងច្បាប់ទ​ប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ​ ជាពិសេសស្ត្រី និងកុមារ និងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះ ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋនៅតា​មសហគមន៍ក្នុងក្រុងស្រុក​ទាំង១១ ទូទាំងខេត្តកណ្ដាលផងដែរ

Leave a Reply

Your email address will not be published.