ព័ត៌មានជាតិ

ក្រុមហ៊ុន​ចិន​ DANON​G ជួប​ប្រជុំ​ពិភាក្សា​ជាមួយ​សម្ព័ន្ធ​ស​ហ​គមន៍ក​សិ​កម្មកម្ពុជា​ ​(ស.ស.ក.ក) អំពី​គម្រោង​វិនិ​យោគ​លើវិ​ស័យ​កសិកម្មដ៏​ធំនៅកម្ពុជា!

(ខេត្តកំពង់ធំ)៖នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣​ ប្រតិភូក្រុមហ៊ុន​ចិន Danong Agricultural Deve​lopme​nt បា​នជួបប្រជុំពិ​ភាក្សាជាមួយសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិកម្មកម្ពុជា (សសកក)​ដើម្បីពិភា​ក្សាក្នុងការ​វិនិយោ​គលើគម្រោង​កសិឧស្សាហកម្ម ពាណិ​ជ្ជកម្ម ដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ក្នុងពិធីនោះដែរ​ឯកឧត្តម ដួង តារា ជាអធិបតី​ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ និងមាន​ការចូល​រួមពីសមា​ជិករបស់ស​ម្ព័ន្ធសហគមន៍ក​សិកម្មកម្ពុជា​ជាង៦០០នាក់ រួមទាំង​ប្រតិភូតំ​ណាងក្រុម​ហ៊ុនចិនដែល​មកពី​ក្រុមហ៊ុន​ចំនួន១០ផង​ដែរ។

សូមបញ្ជាក់ថា សម្ព័ន្ធស​ហគមន៍កសិ​កម្មកម្ពុ​ជាមានសហគ​មន៍ដែល​ជាស​មាជិកចំនួ​ន ១,២៥២ ទូទាំ​ងប្រទេ​សកម្ពុជា ដែលមា​នលោកឧ​កញ៉ា ហង់ ​សុគន្ធ ជាប្រ​ធានក្រុម​ប្រឹក្សាភិបាល។ដោយ​ក្នុងឱកា​សនោះលោក​ឧកញ៉ាក៏​សង្ឃឹមយ៉ា​ងមុតមាំចំ​ពោះ​សមាជិ​កទាំងអស់​ចូលរួម​ជួយគិត ជួយធ្វើ ដើម្បី​ឲ្យដំ​ណើរកា​រនៃការចូ​លរួមជា​មួយនឹ​ងក្រុមហ៊ុន​ Danong ទទួ​លបាន​ជោគជ័​យ និងតម្លាភាព។

លោក Z​hao Shujie ប្រធានក្រុមហ៊ុន​ Danong ក៏បានប្ដេជ្ញាចិត្ត និងសង្ឃឹម​យ៉ាងមុតមាំថា​ កិច្ចស​ហប្រតិបត្តិការគ​ម្រោងយក្សនេះនឹងទទួល​បានជោគ​ជ័យដើម្បីចូល​រួមចំណែកក្នុង​ការលើក​កម្ពស់​ជីវភាពរបស់​ប្រជាព​លរដ្ឋកម្ពុជា​ តាមរយៈគម្រោ​ងវិនិយោគ​លើវិស័យកសិឧស្សាហកម្ម បែ​បទំនើប។

ឯកឧត្តម ដួង តារា រដ្ឋលេ​ខាធិការទី​ស្ដីការគណៈ​រដ្ឋមន្ត្រីក៏បា​នមានប្រសា​សន៍ អបអរសា​ទរចំពោះក្រុមហ៊ុន​ Danong ដែលចំណា​យត្រឹមតែរ​យៈពេលខ្លី​ដើម្បីសិក្សាពី​ស្ថានភាពនៅ​ក្នុងប្រទេសកម្ពុ​ជា និង​សម្រេច​ចិត្តក្នុងកា​រចុះ​បញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ព្រមទាំងចុះ​កិច្ចព្រម​ព្រៀងសហ​ការជាមួយដៃ​គូដោ​យទំនុកចិត្ត។

បន្ទាប់ពី​បានជួបប្រតិភូរ​បស់ក្រុមហ៊ុន Danong និងឯកឧត្តម ដួង តារា ធ្វើឱ្យសមា​ជិកដែលបា​នចូលរួមទាំង​អស់​មានភាពកក់ក្តៅ និងជឿ​ជាក់ថាពួកគា​ត់នឹងអាចមាន​ជីវភាពល្អប្រសើរ ជាមួយ​គម្រោងនេះ។ ក្នុងពិធីនោះក៏មានការផ្ដល់ជូននូវគ្រាប់ពូជ  និងទិន្ន​ផលកសិកម្ម​ដែលសម្រេច​បានដល់គ្នាទៅវិញ​ទៅ​មករវាងក្រុមហ៊ុន និងសមាជិកសម្ព័ន្ធសហគមន៍។

ក្រោយពី​បញ្ចប់កម្មវិធីនាព្រឹកនេះក្រុមហ៊ុន Danong រួមទាំងប្រតិភូទាំងអ​ស់ក៏បានបន្តទៅ​ទស្សនកិច្ចតាមការ​ណាត់ជួ​បនីមួយ​ៗនៅក្នុង​ខេត្តកំពង់​ធំបន្តទៀតផងដែរ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published.