ព័ត៌មានកីឡា ព័ត៌មានជាតិ

កីឡាករតេក្វាន់ដូ WT ចំនួន០២រូប ទទួលបានមេដាយមាស ពីការប្រកួត World Police & Fire Games 2022 នៅប្រទេសហូឡង់

(ភ្នំពេញ)៖អបអរសាទរ ចំពោះកីឡាករ សំ ​យូដេត និងកីឡាករ វ៉ា មិថុនា ដែលទទួលបាន​មេដា​យមា​ស ពីការប្រកួត World Police & Fir​e Games 2022 នៅប្រទេសហូឡង់។ នេះគឺជាមោទ​នភាពរបស់​ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូល ដែលកីឡាក​រតេក្វាន់ដូ WT ចំនួន ០៣ រូប បានទៅចូ​លរូមកម្មវិ​ធីប្រកួត World Poli​ce & Fire Games 2022 នៅប្រទេសហូឡង់​ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ ដល់ថ្ងៃទី​៣១ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ទទួលបា​នមេដាយចំនួន០២​នាក់ ដោយឡែក កីឡាករ​ ផល សុវណ្ណាត់ នឹងប្រកួ​តនៅថ្ងៃស្អែក​ជាបន្តទៀត៕

Leave a Reply

Your email address will not be published.